Deze Verwerkersovereenkomst maakt – evenals de algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst in zake diensten tussen Vevida BV, gevestigd in Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 34128261 (hierna: “Vevida”) en haar wederpartij. In het kader van deze Verwerkersovereenkomst wordt Vevida aangemerkt als “Verwerker” en de wederpartij (klant) als “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Download de algemene voorwaarden met verwerkersovereenkomst in PDF formaat.