De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt per 25 mei 2018 vervangen door de GDPR. In Nederland noemen we deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook Vevida moet aan deze nieuwe wet voldoen, we hebben onze algemene voorwaarden er op aangepast.

De AVG spreekt van twee typen verwerkers: 1) de verwerkingsverantwoordelijke, 2) de verwerker.

Vevida is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die jij met ons deelt, zodat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren, in contact kunnen blijven, jouw betalingen kunnen afhandelen, etc. Daarnaast zijn wij verwerker voor de gegevens die je met ons deelt in onze producten, bijvoorbeeld via Webhosting en E-mail. Voor deze diensten ben je zelf de verwerkingsverantwoordelijke.

De AVG stelt dat wanneer je persoonsgegevens met anderen deelt, je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten met de partij waarmee je die gegevens deelt. Je kunt je voorstellen dat we dit niet met iedere klant afzonderlijk kunnen regelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen de Verwerkersovereenkomst toe te voegen aan onze Algemene voorwaarden. Hierin hebben we duidelijke afspraken vastgelegd omtrent dit onderwerp. Omdat de algemene voorwaarden van Vevida van toepassing zijn op alle overeenkomsten met al onze klanten, bestaat er tussen Vevida en haar klanten daardoor ook een verwerkersovereenkomst.

Onze nieuwe Algemene voorwaarden zijn per 25 mei 2018 actief.

Heb je aanvullende vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.