Als het WordPress reactieonderdeel wordt misbruikt door spammers dan moet je die spamreacties kunnen verwijderen. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet via onze online phpMyAdmin-webapplicatie.

In een ander artikel hebben we uitgelegd hoe je de WordPress reactiemogelijkheid uitschakelt. Dat komt vaak als stap nà het verwijderen van spamreacties en (spam-)meta-data. Niet alleen het verwijderen van spamreacties is belangrijk, ook de meta-data. Die neemt vaak erg veel databaseruimte in beslag.

Ook hierbij heb je de MySQL-inloggegevens nodig om op jouw MySQL-database te kunnen inloggen. Neem contact op met onze klantenservice als je hierover vragen hebt. In de verschillende voorbeelden gaan wij uit van een standaard WordPress tabelvoorvoegsel “wp_“. Pas dat aan naar jouw situatie.

Link naar deze kopWordPress spamreacties verwijderen via MySQL/phpMyAdmin

Om de spamreacties te verwijderen heb je de volgende SQL-statements nodig:

SELECT *
 FROM wp_comments
 WHERE comment_approved = '0';
SELECT *
 FROM wp_comments
 WHERE comment_approved = 'spam';
DELETE
 FROM wp_comments
 WHERE comment_approved = '0';
DELETE
 FROM wp_comments
 WHERE comment_approved = 'spam';

De eerste twee SELECT-statements zoeken in de database reacties op die niet approved, of goedgekeurd, zijn of al aangemerkt zijn als spam. De twee DELETE-statements verwijderen deze reacties.

Link naar deze kopWordPress spamreacties meta-data verwijderen via MySQL/phpMyAdmin

Zoals gezegd, niet alleen de spamreacties, maar ook de bijbehorende meta-data moet opgeruimd worden. Hiervoor gebruiken we ook weer vier SQL-statements:

SELECT *
 FROM wp_commentmeta
 WHERE comment_id
 NOT IN (
  SELECT comment_id
  FROM wp_comments
 )

Deze MySQL SELECT-query zoekt informatie uit de wp_commentmeta op waarvan het comment_id geen overeenkomstige waarde heeft in de tabel wp_comments. Die spamreacties heb je immers net verwijderd.

SELECT *
 FROM wp_commentmeta
 WHERE meta_key
 LIKE "%akismet%"

Met deze MySQL SELECT query worden records opgezocht die ook Akismet aangemerkt zijn als spam.

Hieronder worden de resultaten van de bovenstaande MySQL-queries verwijderd:

DELETE
 FROM wp_commentmeta
 WHERE comment_id
  NOT IN (
   SELECT comment_id
   FROM wp_comments
  )
DELETE
 FROM wp_commentmeta
 WHERE meta_key
 LIKE "%akismet%"

Noot: sommige SQL-statements kunnen 0 resultaten teruggeven, bijvoorbeeld als je geen Akismet gebruikt.

Link naar deze kopNota bene

Mocht je een reactie hebben naar aanleiding van dit artikel dan kun je dit via het onderdeel Support in MyVevida naar ons sturen.

Wat vind jij van dit antwoord?

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.