Dit artikel legt uit hoe je verbinding kunt maken met MySQL vanuit ASP.NET. Met ASP.NET kun je een SSL-beveiligde verbinding maken om de MySQL-database te benaderen. Hier vind je een eenvoudig MySQL Connector/NET voorbeeld.

Link naar deze kopASP.NET verbinding met MySQL over SSL

Als je vanuit ASP.NET verbinding maakt met MySQL, over een SSL-beveiligde verbinding, dan is het belangrijk dat je de nieuwste versie van Connector/NET gebruikt. Je plaatst deze in de ~/bin map van je .NET-webapplicatie.

Het gaat om de bestanden MySql.Data.dll, MySql.Web.dll en eventuele afhankelijkheden. Je downloadt Connector/NET van mysql.com, uitleg van alle opties staat in de documentatie van deze driver. Het is belangrijk dit goed door te nemen.

Net als met een ASP connectiestring naar MySQL, moet je een bepaalde connectiestring gebruiken en geeft SslMode=REQUIRED aan dat de verbinding tussen ASP.NET en MySQL met SSL beveiligd moet zijn:


string connStr = "server=[MySQL servernaam];" +
	"user=[MySQL gebruikersnaam];database=[MySQL databasenaam];" + 
	"port=3306;password=[MySQL wachtwoord];SslMode=REQUIRED;";

Omdat je Connector/NET in de ~/bin map van je website plaatst, moet je het .NET-Framework hiervan op de hoogte stellen. Ons helpartikel MySQL Connector/NET-versie instellen in web.config legt je uit hoe je dit doet. Als je graag wilt weten welke .NET-versie precies beschikbaar is, dan vind je dit in het artikel Welke .NET versies kan ik gebruiken?

Link naar deze kopConnector/NET SSLMODE

Evenals bij Connector/ODBC SSLMODE geeft REQUIRED aan dat een SSL-beveiliging voor de verbinding verplicht is. Het verschil tussen beide drivers is dat Connector/NET None als property gebruikt om SSL uit te schakelen.

De SSL Mode opties voor Connector/NET zijn:

  • None
  • Required
  • Preferred
  • VerifyCA
  • VerifyFull

Alle opties staan hier opgesomd: Connector/NET Connection Options Reference.

Wij raden SSL-versleuteling aan via de opties Required of Preferred.

Link naar deze kopVoorbeeldscript om met MySQL te verbinden vanuit ASP.NET

Een eenvoudig voorbeeld om met ASP.NET Connector/NET verbinding te maken met MySQL, is:

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="MySql.Data" %>
<%@ Import Namespace="MySql.Data.MySqlClient" %>

<script runat="server">
	protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
		MySQLConn();
	}

	void MySQLConn() {
		string connStr = "server=MySQL servernaam;" +
			"user=MySQL gebruikersnaam;database=MySQL databasenaam;" + 
			"port=3306;password=MySQL wachtwoord;SslMode=REQUIRED;";

		MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connStr);
		try {
			Response.Write("<b>Connecting to MySQL database...</b><br/>");
			conn.Open();

			string sql = "show tables";
			MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
			MySqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

			while (rdr.Read()) {
				Response.Write(rdr[0]+ "<br/>");
			}
			rdr.Close();
		}
		catch (Exception ex) {
			Response.Write(ex.ToString());
		}

		conn.Close();
		Response.Write("All done!");
		Response.Write ("<br/>.NET framework version: " + System.Environment.Version.ToString());
	}
</script>

Als het script succesvol uitgevoerd is print het alle MySQL tabellen en het .NET Framework-versie.

Link naar deze kopMySQL-databasetoegang vanuit andere scripttalen

Zie ook onze andere artikelen in deze reeks:

Je kunt deze informatie en voorbeelden gebruiken om met MySQL te verbinden over een beveiligde SSL-verbinding.

Wat vind jij van dit antwoord?

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.