Dit artikel legt uit hoe je verbinding kunt maken met MySQL vanuit ASP.NET 4.7+. Met ASP.NET kun je over een SSL-beveiligde verbinding jouw MySQL-database benaderen. Hier een eenvoudig MySQL Connector/NET voorbeeld.

ASP.NET verbinding met MySQL over SSL

Als je vanuit ASP.NET verbinding maakt met jouw MySQL-database over een SSL-beveiligde verbinding, dan is het belangrijk dat je de meest recente versie van de Connector/NET driver plaatst in de ~/bin map van jouw webapplicatie.

Het gaat om de bestanden MySql.Data.dll, MySql.Web.dll en eventuele dependencies (afhankelijkheden). Je downloadt Connector/NET van mysql.com, uitleg van alle opties staat in de documentatie van deze driver.

Net als met een ASP connectiestring naar MySQL, moet je een bepaalde connectiestring gebruiken en geeft SslMode=REQUIRED aan dat de verbinding tussen ASP.NET en MySQL met SSL beveiligd moet zijn:


string connStr = "server=[MySQL servernaam];" +
	"user=[MySQL gebruikersnaam];database=[MySQL databasenaam];" + 
	"port=3306;password=[MySQL wachtwoord];SslMode=REQUIRED;";

Omdat je Connector/NET in de ~/bin map van jouw website moet plaatsen moet je het .NET-Framework hiervan op de hoogte stellen. Ons helpartikel MySQL Connector/NET-versie instellen in web.config legt je uit hoe je dit doet.

Connector/NET SSLMODE

Evenals bij Connector/ODBC SSLMODE geeft REQUIRED aan dat een SSL-beveiliging voor de verbinding verplicht is. Het verschil tussen beide drivers is dat Connector/NET None als property gebruikt om SSL-versleuteling uit te schakelen.

De SSL Mode opties voor Connector/NET zijn:

  • None
  • Required
  • Preferred
  • VerifyCA
  • VerifyFull

Alle opties vind je hier: Connector/NET Connection Options Reference.

Wij raden SSL-versleuteling aan via de opties Required of Preferred.

Voorbeeldscript om met MySQL te verbinden vanuit ASP.NET

Een eenvoudig voorbeeldscript, om met ASP.NET Connector/NET verbinding te maken naar MySQL, is:

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="MySql.Data" %>
<%@ Import Namespace="MySql.Data.MySqlClient" %>

<script runat="server">
	protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
		MySQLConn();
	}

	void MySQLConn() {
		string connStr = "server=MySQL servernaam;" +
			"user=MySQL gebruikersnaam;database=MySQL databasenaam;" + 
			"port=3306;password=MySQL wachtwoord;SslMode=REQUIRED;";

		MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connStr);
		try {
			Response.Write("<b>Connecting to MySQL database...</b><br/>");
			conn.Open();

			string sql = "show tables";
			MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
			MySqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

			while (rdr.Read()) {
				Response.Write(rdr[0]+ "<br/>");
			}
			rdr.Close();
		}
		catch (Exception ex) {
			Response.Write(ex.ToString());
		}

		conn.Close();
		Response.Write("All done!");
		Response.Write ("<br/>.NET framework version: " + System.Environment.Version.ToString());
	}
</script>

Als het script succesvol uitgevoerd is print het alle MySQL tabellen en het .NET Framework-versie.

MySQL-databasetoegang vanuit andere scripttalen

Zie ook onze andere artikelen in deze reeks:

Je kunt deze informatie en voorbeelden gebruiken om met MySQL te verbinden over een beveiligde SSL-verbinding.

Wat vind jij van dit antwoord?

Voor vragen kun je met ons chatten, mailen of bellen (050 211 0100)

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.