In ASP.NET kun je in plaats van MySQL Connector/NET ook MySQL Connector/ODBC als driver gebruiken om verbinding te maken naar jouw MySQL-database via ASP.NET. Dit werkt vrijwel hetzelfde als ASP connectiestring naar MySQL.

Om gebruik te maken van Connector/ODBC hoef je niets in het web.config-bestand op te nemen of aan te passen. De driver is serverbreed geïnstalleerd. Je kunt het onderstaande script gebruiken om verbinding te maken (met TLS-beveiliging) naar jouw MySQL-database:

<%@ Page Language="C#" Trace="False" Debug="False" EnableViewState="False" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Odbc" %>

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
	try {
		// Connection string for MyODBC 8.0+, pooling=true not added
		string MyConString = "DRIVER={MySQL ODBC Driver};" +
		"Provider=MSDASQL;" +
		"SERVER=MySQL servernaam;" +
		"DATABASE=MySQL databasenaam;" +
		"UID=MySQL gebruikersnaam;" +
		"PASSWORD=MySQL wachtwoord;" +
		"OPTION=3;" +
		"SslMode=REQUIRED;";

		// Connect to MySQL using MyODBC
		OdbcConnection MyConnection = new OdbcConnection(MyConString);
		MyConnection.Open();

		Response.Write("<br /> !!! success, connected successfully !!!<br />");

		// Display some connection information
		Response.Write("Connection Information:<br />");
		Response.Write("Connection String:" + MyConnection.ConnectionString + "<br />");
		Response.Write("Connection Timeout:" + MyConnection.ConnectionTimeout + "<br />");
		Response.Write("Database:" + MyConnection.Database + "<br />");
		Response.Write("DataSource:" + MyConnection.DataSource + "<br />");
		Response.Write("Driver:" + MyConnection.Driver + "<br />");
		Response.Write("ServerVersion:" + MyConnection.ServerVersion + "<br />");

		// Close all resources
		MyConnection.Close();
	}
	catch (OdbcException MyOdbcException)//Catch any ODBC exception ..
	{
		for (int i=0; i < MyOdbcException.Errors.Count; i++)
		{
			Response.Write("ERROR #" + i + "<br />" +
			"Message: " + MyOdbcException.Errors[i].Message + "<br />" +
			"Native: " + MyOdbcException.Errors[i].NativeError.ToString() + "<br />" +
			"Source: " + MyOdbcException.Errors[i].Source + "<br />" +
			"SQL: " + MyOdbcException.Errors[i].SQLState + "<br />");
		}
	}
}

</script>

Link naar deze kopASP.NET appSettings connectionString

Als jouw website gebruikmaakt van ASP.NET appSettings, dan kun je het volgende opnemen in het web.config om de connectiestring te maken:

<add key="connectionString" value="driver={MySQL ODBC Driver};server=MySQL servernaam;uid=MySQL gebruikersnaam;pwd=MySQL wachtwoord;database=MySQL databasenaam;SslMode=REQUIRED;" />

Je kunt dan een verbindingsobject aanmaken met de volgende code:

Dim cnn As OdbcConnection = New OdbcConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("connectionString"))

Link naar deze kopPrepared Statements functioneren niet (meer) – leeg resultaat

Als prepared statements niet (meer) functioneren en een leeg resultaat retourneren, dan moet je NO_SSPS=1; toevoegen aan de connectiestring. Deze parameter schakelt het gebruik van server-side prepared statements uit en bootst ze client side na. Lege prepared statement resultaten is vooral een probleem met bijvoorbeeld VARCHAR() columns groter dan 1024 bytes.

Het gebruik van server-side prepared statements (SSPS) is sinds Connector/ODBC 5.2.0 standaard. Zet dit alleen uit als het daadwerkelijk problemen oplevert. Je leest meer over deze (en andere) connectie-parameters in de eerder genoemde Connector/ODBC-documentatie.

Link naar deze kopMySQL-databasetoegang vanuit andere scripttalen

Zie ook onze andere artikelen in deze reeks:

Je kunt deze informatie en voorbeelden gebruiken om met MySQL te verbinden over een beveiligde SSL-verbinding.

Wat vind jij van dit antwoord?

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.