In plaats van MySQL Connector/NET kun je ook MySQL Connector/ODBC als driver gebruiken om verbinding te maken naar jouw MySQL-database via ASP.NET. Dit werkt vrijwel hetzelfde als ASP connectiestring naar MySQL.

Om gebruik te maken van Connector/ODBC hoef je niets in het web.config-bestand op te nemen of aan te passen. De driver is serverbreed geïnstalleerd. Je kunt het onderstaande script gebruiken om verbinding te maken (met TLS-beveiliging) naar jouw MySQL-database:

<%@ Page Language="C#" Trace="False" Debug="False" EnableViewState="False" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Odbc" %>

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
	try {
		// Connection string for MyODBC 8.0+, pooling=true not added
		string MyConString = "DRIVER={MySQL ODBC Driver};" +
		"Provider=MSDASQL;" +
		"SERVER=MySQL servernaam;" +
		"DATABASE=MySQL databasenaam;" +
		"UID=MySQL gebruikersnaam;" +
		"PASSWORD=MySQL wachtwoord;" +
		"OPTION=3;" +
		"SslMode=REQUIRED;";

		// Connect to MySQL using MyODBC
		OdbcConnection MyConnection = new OdbcConnection(MyConString);
		MyConnection.Open();

		Response.Write("<br /> !!! success, connected successfully !!!<br />");

		// Display some connection information
		Response.Write("Connection Information:<br />");
		Response.Write("Connection String:" + MyConnection.ConnectionString + "<br />");
		Response.Write("Connection Timeout:" + MyConnection.ConnectionTimeout + "<br />");
		Response.Write("Database:" + MyConnection.Database + "<br />");
		Response.Write("DataSource:" + MyConnection.DataSource + "<br />");
		Response.Write("Driver:" + MyConnection.Driver + "<br />");
		Response.Write("ServerVersion:" + MyConnection.ServerVersion + "<br />");

		// Close all resources
		MyConnection.Close();
	}
	catch (OdbcException MyOdbcException)//Catch any ODBC exception ..
	{
		for (int i=0; i < MyOdbcException.Errors.Count; i++)
		{
			Response.Write("ERROR #" + i + "<br />" +
			"Message: " + MyOdbcException.Errors[i].Message + "<br />" +
			"Native: " + MyOdbcException.Errors[i].NativeError.ToString() + "<br />" +
			"Source: " + MyOdbcException.Errors[i].Source + "<br />" +
			"SQL: " + MyOdbcException.Errors[i].SQLState + "<br />");
		}
	}
}

</script>

ASP.NET appSettings connectionString

Als jouw website gebruikmaakt van ASP.NET appSettings, dan kun je het volgende opnemen in het web.config om de connectiestring te maken:


<add key="connectionString" value="driver={MySQL ODBC Driver};server=MySQL servernaam;uid=MySQL gebruikersnaam;pwd=MySQL wachtwoord;database=MySQL databasenaam;SslMode=REQUIRED;" />

Je kunt dan een verbindingsobject aanmaken met de volgende code:

Dim cnn As OdbcConnection = New OdbcConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("connectionString"))

MySQL-databasetoegang vanuit andere scripttalen

Zie ook onze andere artikelen in deze reeks:

Je kunt deze informatie en voorbeelden gebruiken om met MySQL te verbinden over een beveiligde SSL-verbinding.

Wat vind jij van dit antwoord?

Voor vragen kun je met ons chatten, mailen of bellen (050 211 0100)

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.