Van oudsher wordt e-mail over internet verstuurd via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP gaat ervan uit, dat de ontvangende computer permanent online is (verbinding heeft met internet). Met de opkomst van de internetter wiens computer niet altijd online is, werd een aantal alternatieven voor SMTP bedacht.

De afkorting bSMTP staat voor batched Simple Mail Transfer Protocol. Hierbij wordt de e-mail die voor jou binnenkomt, opgespaard tot die afgeleverd kan worden. Is je mailserver online en maakt deze verbinding met de mailservers van Vevida dan worden de e-mailberichten direct afgeleverd, via SMTP. Wanneer jouw mailserver niet online is, worden de e-mailberichten door Vevida bewaard en afgeleverd zodra jouw mailserver verbinding maakt.

De mogelijkheden voor e-mail accounts, aliassen en mailinglists bij Vevida komen te vervallen.
Belangrijk voordeel van bSMTP (boven POP3 / IMAP) is dat u met bSMTP een onbeperkt aantal e-mailadressen kan aanmaken. Een bedrijf kan zo alle medewerkers een eigen e-mailadres geven. Nieuwe e-mailadressen worden in gebruik genomen zonder tussenkomst van Vevida.

bSMTP Instellen

Om je mailserver gereed te maken voor Batched SMTP (bSMTP) kunt je de bsmtp en sendmail mini-howto lezen. Hierin wordt uitgelegd hoe je Sendmail(8.9) opzet voor gebruik met een Linuxsysteem dat niet 24 uur per dag, 7 dagen per week aan internet hangt. Het document gaat speciaal in op het gebruik van Sendmail met een bSMTP account zoals je die o.a. bij Vevida kunt krijgen.
Andere mogelijkheden zijn Microsoft Exchange, MDaemon e.d.

Je kunt gebruik maken van ETRN commando. Dit is niet per se nodig, omdat onze mailserver bij ieder signaal vanaf jouw IP-adres op poort 25/tcp begint met doorsturen van mail, op het moment dat onze server het QUIT commando ontvangt.

Indien je problemen ondervindt met het instellen van Exchange (5.5/2000/2003) dan kun je gebruik maken van het tooltje dequeue.exe (directe download).
Met dit tooltje en de Windows Scheduled Tasks kun je (bijvoorbeeld elke 15 minuten) de e-mail op laten halen, de gehele commandline is:

C:> dequeue.exe bsmtp.example.org -p 25 -d example.org

Via de Windows command prompt cmd.exe kun je het telnet-commando gebruiken, eventueel zelfs in combinatie met de Windows Scheduled Tasks en/of een .cmd bestand. Het commando is dan:

echo quit | telnet bsmtp.example.org 25

Via de volgende onderstaande shellcode, in een crontab op een Linux/Unix systeem, is het mogelijk om het doorsturen van de e-mail te pushen. Vervang example.org met je eigen domeinnaam.

#!/usr/bin/expect -f
spawn telnet {bsmtp.example.org} 25
expect
{
 timeout exit
 "ESMTP"
}
send "etrn {name}r"
expect
{
 timeout exit
 "started"
}
send "quit"
close

Waarbij de volgende code optioneel is:

send "etrn {name}r"
expect
{
 timeout exit
 "started"
}

Wanneer Perl op het serversysteem (Windows, Linux, Unix) geïnstalleerd is, kan van het volgende Perl script gebruik gemaakt worden. Enkel het maken van de verbinding op poort 25 is voldoende.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use Socket;
my $smtp_server = 'bsmtp.example.org';
my $servername = $smtp_server;
my $proto = 'tcp';
my $port = '25';

if ($smtp_server ne "") {
 my($proto) = (getprotobyname('tcp'))[2];
 my($port) = (getservbyname('smtp', 'tcp'))[2];
 my($smtpaddr) = (my $smtp_server =~
   /^(d{1,3}).(d{1,3}).(d{1,3}).(d{1,3})$/)
   ? pack('C4',$1,$2,$3,$4)
   : (gethostbyname($smtp_server))[4];

 if (!defined($smtpaddr)) {
  print "SMTP host unknown\n";
  exit();
 } if (!socket(MAIL, AF_INET, SOCK_STREAM, $proto)) {
  print "socket() on ".$servername ." failed\n";
  exit();
 } if (!connect(MAIL, pack('Sna4x8', AF_INET, $port, $smtpaddr))) {
  print "connect() on ".$servername ." failed\n";
  exit();
 } else {
  print "connect() on $servername succeeded!\nE-mail should arrive shortly\n";
  exit();
 }
}

Zie de bevestigings e-mail voor de exacte gegevens. De op deze pagina vermelde gegevens, zoals de hostnaam, zijn slechts ter illustratie.

Tips

 • Als je voor de inkomende e-mail moet kiezen voor IMAP/POP3/SMTP/ESMTP, kies dan voorESMTP.
 • Als domein vult je jouw domeinnaam in, bijvoorbeeld ‘uwdomein.com‘.
 • Accepteer slechts e-mail voor je eigen domein. Stuur geen e-mail door (relay) die is bestemd voor andere domeinen. Beter nog, accepteer helemaal geen e-mail die is bestemd voor andere domeinen. Doe je dit wel, dan kan jouw mailserver door anderen worden gebruikt om bijvoorbeeld spam (ongevraagde e-mail) te versturen.
  Meer informatie over open relays staat op http://en.wikipedia.org/wiki/Open_mail_relay. Informatie over het uitschakelen van ongewenste relay voor diverse mailserver software staat op http://www.mail-abuse.com/an_sec3rdparty.html.

Microsoft Exchange / Small Business Server en Active Directory netwerken:

Wanneer je bij Vevida batched SMTP aanvraagt en je beschikt over een Active Directory (AD) domein / netwerk, houd dan rekening met het volgende:

 • Geef je interne AD-netwerk niet de naam van je domein (example.org) wanneer er een duidelijke scheiding tussen het interne netwerk (LAN) en internet is. Houd een naam aan met bijvoorbeeld “.local” of “.lan” als (niet bestaand) toplevel domain. De reden hiervoor is: Een AD-server (DC, of Domain Controller) functioneert voor het LAN ook als name- / DNS-server. Wanneer de juiste DNS-zone records niet in de eigen Active Directory aangemaakt zijn, kun je jouw website niet bezoeken en kan jouw SBS-server geen e-mail ontvangen. De hostnaam bsmtp.example.org (bijvoorbeeld) bestaat volgens je eigen DNS-server niet.
 • Wanneer er geen duidelijke scheiding tussen het LAN en internet bestaat, kies dan een naam als “lan.example.org”. Via MyVevida kun je het subdomein “lan” aanmaken en naar je eigen (externe) IP-adres laten verwijzen.

Gebruikers van o.a. Microsoft Small Business Server 2003 raden wij dringend aan om te verifiëren dat zij de KB835734 update geïnstalleerd hebben.

502 unimplemented (#5.5.1) , 459 service unavailable

Indien er gebruikt wordt gemaakt van de ETRN en/of QSND commando’s dan is het mogelijk dat de volgende foutmeldingen zich in de MTA (mailserver programma) logfiles voordoet:

502 unimplemented (#5.5.1)
459 <domeinnaam.tld>: service unavailable

Onze servers kennen de ETRN en QSND commando’s niet en deze foutmelding wordt daardoor gegenereerd. U moet het commando echter wel in uw MTA opgeven omdat er anders geen verbinding met de Vevida mailservers wordt gemaakt.

Wanneer is bSMTP niet mogelijk?

Batched SMTP is niet mogelijk wanneer je toegangsprovider poort 25/tcp inkomend op het netwerk blokkeert. Informeer eerst bij jouw toegangsprovider of dit het geval is, sommige netwerken blokkeren de toegang tot poort 25/tcp van buitenaf.

Let op

De werking van bSMTP is dat eerst alle e-mail op onze mailserver binnenkomt, de e-mail wordt pas doorgestuurd als je eigen mailserver hierom vraagt. Vermeld bij je aanvraag altijd het externe IP-adres van je mailserver.

Wat vind jij van dit antwoord?

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.