Hier volgt een lijst met veelgebruikte termen in onze veelgestelde vragen.

Administratief Contact

Het Administratief Contact ook wel admin-c genoemd, is het aanspreekpunt als het aankomt op administratieve wijzigingen. Het administratief contact wordt via e-mail op de hoogte gesteld als er bij de registry een wijziging wordt doorgevoerd voor een domein (adreswijzigingen, verhuizingen, etc). Bij een verhuisaanvraag wordt door verschillende registries d.m.v. een e-mailbericht een goedkeuring gevraagd aan het administratief contact, via het bij het admin-c geregistreerde e-mailadres.

Applicatiepool

Een applicatiepool (application pool) is een virtuele, geïsoleerde, omgeving op een web server waarin één of meerdere applicaties kunnen draaien. Een website is een applicatie, maar een website kan ook uit meerdere applicaties betaan.
Een applicationpool heeft een bepaalde hoeveelheid systeembronnen tot zijn beschikking, die gedeeld worden met alle applicaties in de betreffende pool.

Internet Information Services 6.0 Features
An application pool is a grouping of URLs that is routed to one or more worker processes. Because application pools define a set of Web applications that share one or more worker processes, they provide a convenient way to administer a set of Web sites and applications and their corresponding worker processes. Process boundaries separate each worker process; therefore, a Web site or application in one application pool will not be affected by application problems in other application pools. Application pools significantly increase both the reliability and manageability of a Web infrastructure.

ASP

Active Server Pages. Server-side scripttaal waarin HTML, scripts en herbruikbare ActiveX server componenten te combineren zijn om dynamische web sites te maken. Werkt het meest optimaal i.c.m. een IIS webserver.
Klik hier voor meer informatie.

ASP.NET

“Microsoft ASP.NET is more than just the next generation of Active Server Pages (ASP). It provides an entirely new programming model for creating network applications that take advantage of the Internet.”

Klik hier voor meer informatie.

Blacklists

(RBL, DNSBL)

DNS-gebaseerde blacklists (bloklijsten) zijn niets anders dan nameservers met zones. In een zone staan IP-adressen die bij die betreffende blacklist listed (opgenomen) zijn. Een mailserverbeheerder heeft de keuze om van een blacklist gebruik te maken om hosts (IP-adressen, mailservers) de toegang te weigeren. Van iedere inkomende verbinding op een inkomende mailserver wordt van het betreffende IP-adres opgevraagd of deze bij de geconfigureerde blacklist bekend is.

botnet

Botnets zijn netwerken van (honderd)duizenden, en soms miljoenen computers. Zij kunnen op afstand worden bediend door cybercriminelen, zonder dat de eigenaar van de computer dat doorheeft. Die criminelen gebruiken de besmette computers om spam te versturen, andere computers of netwerken aan te vallen, of voor het opslaan en doorsturen van illegaal materiaal. Spamdeskundigen hebben berekend dat zo’n 90% van alle spamberichten via botnets verstuurd wordt.

bSMTP

De afkorting bSMTP staat voor batched Simple Mail Transfer Protocol. Hierbij wordt de e-mail die voor u binnenkomt, opgespaard tot die afgeleverd kan worden. Is uw mailserver online en maakt deze verbinding met de mailservers van Vevida dan worden de e-mailberichten direct via een nieuwe verbinding afgeleverd, via SMTP. Wanneer uw mailserver niet online is, worden de e-mailberichten door Vevida bewaard.
Klik hier voor meer informatie.

Cache

Afhankelijk van de browser instellingen kan het zijn dat de browser niet de meest recente versie van een web pagina laat zien. Als een web pagina bezocht wordt dan wordt deze door de browser opgeslagen in de tijdelijke internet bestanden. Deze bestanden worden cache genoemd. Gebruikmakende van de cache hoeft de browser de volgende keer dat dezelfde pagina bezocht wordt niet weer het verzoek over internet te sturen, maar kan de lokale bestanden oproepen. Hierdoor is de web pagina sneller op het scherm zichtbaar.
Is de web pagina net gewijzigd dan wordt dit door de bezoeker niet gezien omdat deze (via de browser) naar de al eerder gedownloade bestanden kijkt. In de browser is in te stellen dat deze altijd moet onderzoeken of er een nieuwere versie van een web pagina online beschikbaar is:

Internet Explorer:

 1. Klik op Internet opties in het menu Extra
 2. Onder het tabblad Algemeen klik op Settings bij Tijdelijke internet bestanden
 3. Vink Every visit to the page aan bij Check for newer versions of stored pages

Cluster

Een (server) cluster is een groep onafhankelijke servers, welke samenwerken als een enkel systeem om hoge beschikbaarheid te waarborgen.

CGI

Common Gateway Interface. CGI is geen scripttaal, het is een standaard om externe programma’s uit te voeren via een web server. CGI specificeert hoe argumenten aan het programma / script meegegeven moeten worden als onderdeel van HTTP requests.

CGI is ontwikkeld door NCSA in 1993 voor de NCSA HTTPd-webserver. Gegevens uit de querystring worden door de webserver als omgevingsvariabelen doorgegeven aan het aangeroepen CGI-programma, en deze worden door het programma gebruikt als parameters. Het programma stuurt het resultaat van de bewerking terug naar de webserver, en de webserver stuurt het terug naar de browser. CGI-programma’s worden door de webserver principieel anders behandeld dan statische HTML pagina’s of ISAPI scripts. Daarom hebben CGI-programma’s speciale rechten (uitvoerbaar, execute) nodig. Vaak worden dergelijke programma’s bij elkaar in een directory gezet, waarbij de benodigde rechten op alle bestanden in die directory staat. Een veelgebruikte naam voor zo’n directory is cgi-bin.

Voor CGI-programma’s kan een scripttaal worden gebruikt, maar ook een gecompileerd programma. Het is zelfs mogelijk om onder Windows, een DOS batch-file als CGI-programma te laten functioneren.

Scripttalen die veel voor CGI worden gebruikt zijn Perl ([2]), Python en Ruby.

Bij CGI wordt elke keer als een CGI-programma wordt opgevraagd, een nieuw proces gestart en uitgevoerd. Dat kan capaciteitsproblemen geven bij een te groot aantal requests. Later ontwikkelde technologieën als PHP, ASP en ColdFusion ondervangen dit probleem. Bij deze technologieën draaien de scripts in-process in de webserver.

CMS

Content Management System, een naam voor een verzameling scripts om web sites online bij te houden. Er zijn tientallen tot honderden verschillende CMS scripts. Op onze web servers is het mogelijk om verschillende CMSen te plaatsen en te gebruiken (al dan niet in combinatie met een MySQL database), waaronder:

Ook zelf geschreven CMS-en, bijvoorbeeld in de scripttalen ASP, ASP.NET, PHP of CGI/Perl, zijn op onze web servers te plaatsen en te gebruiken.

Communicatiemodule

Het “Support”-formulier in MyVevida.

DNS

Domain Name System. Het systeem behelst een wereldwijde gedecentraliseerde database van domeinnamen die hiêrarchisch is opgebouwd.
Klik hier voor meer informatie.

Domeinnaam

Een domeinnaam is een unieke naam op internet, bijvoorbeeld vevida.com (let op, een domeinnaam begint nimmer met ‘www’).
In het jargon spreekt men voornamelijk over SLD’s, Second Level Domain names. Een TLD is onderverdeeld in ccTLD (Country Code, zoals .nl) en gTLD (Generic, zoals .com). Het volgende voorbeeld verklaart dit:
www.vevida.nl

 • www: subdomein
 • vevida: SLD
 • .nl: ccTLD

Domeinnaam houder

Zie houder

FastCGI

Een IIS ISAPI extensie om Common Gateway Interface (CGI) applicaties in een high-performance omgeving uit te voeren. In tegenstelling tot CGI applicaties wordt er niet voor ieder HTTP verzoek een proces gestart, maar de ISAPI blijft in het geheugen van de server geladen. Hierdoor laadt het veel sneller.
http://www.iis.net/fastcgi

FTP

File Transfer Protocol, een manier om via het FTP protocol bestanden te uploaden van een client PC naar een webserver.
Klik hier voor meer informatie.

Gekoppeld domein

(DRZH, Domeinregistratie Zonder Hosting)
Een gekoppeld domein is een domein zonder hostingpakket, gekoppeld aan een “hoofddomein” met webruimte. Met een gekoppeld domein kunt u uw website onder meerdere domeinnamen bereikbaar maken, of kunt u meerdere websites op één hostingpakket gebruiken.

Bij een gekoppeld domein worden geen DNS services geleverd, de gegevens van het hoofddomein gelden ook voor het gekoppelde domein.

Hosting-Update(s)

Onderhoud, storingen en updates worden in MyVevida (nieuws) gemeld, en via een speciale mailinglist (de z.g Hosting-Updates mailinglist). Van tijd tot tijd zullen wij er ook meldingen maken over nieuwe virussen, ernstige beveiligingslekken, e.d.

Aanmelden:

HTML

HTML staat voor Hyper Text Markup Language.
Het is een opmaak taal dat de browser vertelt hoe een pagina weergegeven moet worden. Meer informatie en een Engelstalige cursus is te vinden via W3Schools.

Houder

Een houder (registrant in het Engels) is een instantie/persoon op wiens naam een .nl-domeinnaam na registratie is gesteld. De houder draagt de verantwoordelijkheid voor deze domeinnaam en het gebruik ervan, alsmede voor de juistheid van de voor deze domeinnaam vastgelegde gegevens.

iisreset

Het herstarten van het web server onderdeel, IIS.

“IISreset is designed to easily allow Web administrators to take a server offline or recycle services through the command line, the Task Scheduler, or batch commands that perform additional tasks.”

IMAP4

Internet Message Access Protocol versie 4. Een protocol om online e-mail te lezen. Kopies worden naar de client gedownload, het originele bericht blijft beschikbaar op de (IMAP)server. IMAP wordt daarom ook aangeduid als een remote mailbox (mailbox op afstand).
Technische specificaties zijn opgenomen in het document Request For Comments 3501.

ISAPI

ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) bestaat uit twee componenten: Extensions en Filters. Dit zijn de enige twee soorten applicaties die ontwikkeld kunnen worden gebruikmakende van ISAPI. Zowel Filters als Extensions moeten geschreven zijn in C++ of C# (C-Sharp) en gecompileerd zijn in DLL bestanden. Deze DLL bestanden worden dan in IIS geregistreerd, om op de server te kunnen draaien.

Extensions

ISAPI Extensions zijn echte applicaties die op IIS draaien. Ze hebben toegang tot alle functionaliteit die IIS biedt. ISAPI Extensions zijn geïmplementeerd als DLL-bestanden die in een door IIS gecontroleerd proces worden geladen. Clients kunnen ISAPI Extensions op dezelfde manier benaderen als statische HTML pagina’s. Voorbeelden van ISAPI applicaties (Extensions) zijn:

 • Active Server Pages (ASP)
 • ASP.NET
 • Perl ISAPI (Perlis)
 • PHP (FastCGI)

ISAPI processen zijn z.g.’ in-process’ processen; ze draaien in het geheugen van de webserver, voor iedere aanroep wordt niet steeds een nieuw proces gestart.

MySQL

MySQL is een relationeel database management systeem. Een relationele database slaat de data liever op in aparte tables dan in één lange waslijst. Een groot voordeel hiervan is snelheid en flexibiliteit. MySQL is open source.
Klik hier voor meer informatie.

MyVevida

Het controlpaneel (beheersysteem om per domein instellingen en gegevens te wijzigen) van Vevida, https://my.vevida.com.

Netwerk

Voor thuisgebruik: LAN, of Local Area Network. Een netwerkje tussen twee of meer PC’s;
Anders: WAN, Wide Area Network, of internet: een aaneenschakeling van kleinere netwerken;
Grote ‘Tier1′ providers leggen eigen globale netwerken aan (over de gehele wereld). Vevida’s servers staan opgesteld bij TCN Data Hotel in Groningen en bij NLDC Groningen. Klik hier voor meer informatie.

Parser

Programma dat een bepaald script interpreteert en uitvoert, via de webserver.

“An algorithm or program to determine the syntactic structure of a sentence or string of symbols in some language. A parser normally takes as input a sequence of tokens output by a lexical analyser.”

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor. Een server-side, platform onafhankelijk, HTML embedded scripttaal om dynamische web sites te maken. PHP is open source.
Klik hier voor meer informatie.

POP3

Post Office Protocol version 3. Een protocol om e-mail mee op te halen (downloaden) van een (POP3) server, waarbij de e-mails van de server verwijderd worden. Technische specificaties zijn opgenomen in het document Request For Comments 1939.
Een ander protocol is IMAP4.

Registry

Een registry is een bedrijf waarbij domeinen ingekocht (geregistreerd) kunnen worden en zij maken een bepaalde extensie mogelijk. Een registry beheert een extensie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • SIDN (.nl);
 • DNS.BE (.be);
 • EURid (.eu);
 • AFNIC (.fr);
 • DENIC (.de);
 • OpenSRS (.com, .net, .org, .info, …);
 • Networksolutions (.com, .net, .org, .info, …);
 • Joker.com (.com, .net, .org, .info, …);
 • Nominet (.uk);
 • NUnames (.nu);

Script(ing)

Scripts kunnen server-side of client-side geïnterpreteerd worden. Server-side scripts, zoals ASP / PHP / CGI/Perl worden door de webserver geïnterpreteerd en uitgevoerd en/of vertaald naar HTML. In de broncode in de bezoekers browser is hier niets van terug te vinden. Client-side scripts, zoals HTML en/of JavaScript worden door de browser, bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox, geïnterpreteerd en uitgevoerd. Niet door de webserver. Ondersteuning van een client-side script is optioneel.

“A server-side language is one whose code is meant to run on the server which holds the page content; the opposite is a client-side language, which is run on the computer of the user viewing the content.”

Server

Een computer, vergelijkbaar met een thuis PC, maar met snellere (en/of meer) processoren, werkgeheugen en harde-schijfcapaciteit. Voor betrouwbaarheid maakt Vevida uitsluitend gebruik van DELL, HP en Supermicro servers.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Het protocol dat gebruikt wordt voor het versturen van e-mail. Technische specificaties zijn opgenomen in het document Request For Comments 2821.

SQL

SQL staat voor Structured Query Language, SQL is de standaard taal om databases te benaderen.
Klik hier voor meer informatie.

Technical Contact

Het Technisch Contact van een domeinnaam, ook wel tech-c genoemd, is het aanspreekpunt m.b.t technische problemen betreffende de domeinnaam. Ook technische wijzigingen zullen in de eerste instantie met het technisch contact worden kort gesloten.

Unload

Het herstarten van parsers in een bepaalde application pool. De pool wordt geleegd.

URI

Universal Resource Identifier. De generieke set van afkortingen van alle namen en adressen die refereren aan objecten (veelal op internet). De meest voorkomende vormen van URI’s zijn URL’s.
URI’s worden gedefineerd in RFC 1630.

URL

Uniform Resource Locator. Een standaard manier om een locatie van een object (veelal een website) op het internet te specificeren. Bijvoorbeeld:

 • http://www.vevida.com
 • http://www.vevida.com/nl/help
 • ftp://spy:secret@ftp.acme.com/pub/topsecret/weapon.tgz
 • mailto:info@vevida.com
 • news:nl.internet.www.algemeen

Vevida

Jouw webhosting provider, voor de particuliere- en zakelijke markt! Betrouwbare en goedkope hosting;

Wachtwoord

Een wachtwoord (meestal password genoemd) is een door uzelf bedachte geheime code;

Warriors of the Net

Een animatie uit 1999, die op een duidelijke en eenvoudige (-humoristische-) manier de werking van het internet uitlegt. Een must-see voor iedere internetgebruiker.

Deel 1 (Youtube, +/-6 minuten)
Deel 2 (Youtube, +/-6 minuten)
http://www.warriorsofthe.net website

Web server

Programmatuur om websites te serveren. Vevida maakt gebruik van IIS 6.0 i.c.m. het besturingssysteem Windows 2003;

Webhosting

Het op internet beschikbaar stellen (en houden) van een domeinnaam / web site.

WSE

Web Services Enhancements.

“Web services specifications compose together to provide interoperable protocols for Security, Reliable Messaging and Transactions in loosely coupled systems. The specifications build on top of the core XML and SOAP standards.”


Mist u begrippen en hun uitleg / verklaring, laat het ons weten. Wij zullen dezen dan z.s.m. proberen toe te voegen.
De betekenis van veel afkortingen en termen zijn online op te zoeken via de FOLDOC (Free OnLine Dictionary Of Computing) web site:
www.foldoc.org. Of, in het Nederlands, op nl.wikipedia.org.

Wat vind jij van dit antwoord?

Voor vragen kun je met ons chatten, mailen of bellen (050 211 0100)

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.