Link to this headingDisclaimer voor vevida.com

Vevida bv (Kamer van Koophandel: 34128261), hierna te noemen Vevida, verleent jou hierbij toegang tot vevida.com (“de Website”) en nodigt jou uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Vevida behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Link to this headingBeperkte aansprakelijkheid

Vevida spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Vevida wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen).

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vevida.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vevida nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Vevida zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Vevida is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Vevida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

Link to this headingAuteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vevida.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vevida, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Link to this headingOverig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.