Tag configuratie

Sneller en veiliger met TLS 1.3

Chrome en Firefox tonen de TLS versieChrome en Firefox tonen de gebruikte TLS versie
Jan Vlastuin
Lees meer

Het heeft een paar jaar geduurd, maar er is een nieuw protocol voor versleuteling van het internetverkeer. TLS 1.3, zoals de nieuwe standaard heet, is bedacht in 2014, en sinds 28 augustus een officiële standaard. Als eerste grote hostingprovider in Nederland gaat Vevida op 13 december 2018 het nieuwe TLS 1.3 uitrollen op ons hostingplatform. Dat ging echter niet zonder slag of stoot.